Inger-Lise Østmoe

Inger-Lise Østmoe (f. 1946) har studert språk, men driver i dag eget firma som utvikler nye produkter, foredler og selger sopp og ville vekster. Særinteressen for mat, sopp og planter ble til levevei i moden alder.

Inger-Lise har tretti års erfaring som soppkontrollør, og hennes kurs og foredrag om ville vekster og sopp både til mat og som attåtnæring er bredt etterspurt. Hun har to voksne sønner og ett barnebarn og er samboer med bokens hovedfotograf, biologiprofessor ved Universitetet i Oslo, Jahn Throndsen.
 
 

Denne personen har bidratt til følgende titler: